Jaarstukken 2019

Algemeen

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar

2017

2018

2019

Sociale structuur

Aantal inwoners

347.574

352.941

357.719

waarvan percentage 0-29 jaar

44

44

44

waarvan percentage 30-64 jaar

45

45

46

waarvan percentage 65+ jaar

10

10

10

Werkzame personen SBI 2008[1]

251.289

261.131

272.712

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare

9.406

9.406

9.406

Bevolking per vierkante kilometer land

3.695

3.752

3.803

Woningen per vierkante kilometer land

1.603

1.636

1.666

Aantal woningen[2]

150.825

153.845

156.678

waarvan % koopwoningen[3]

47

47

46%

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[4]

2,4

2,4

2,4

Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.356

1.416

1.450

Algemene Uitkering Gemeentefonds

649

688

745

Totaal reserves

602

601

580

Totaal voorzieningen[5]

81

87

77

[1]  Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld.
[2] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed geweest op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3] Bron: Kadaster. In de eigendomsgegevens van het Kadaster die betrekking hebben op de Utrechtse woningvoorraad van eind 2017 is 47% koopwoning en 45% huurwoning; van de overige 8% is de eigendomssituatie onbekend.
[4] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[5] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28