Jaarstukken 2019

Cultuur

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers.

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de profilering van Utrecht en het welzijn van de bewoners.
Het zorgt voor een goed vestigingsklimaat en werkt als een magneet voor kunstenaars, bezoekers en ondernemers, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen. De stad is een aantrekkelijke en gastvrije ontmoetingsplaats, met internationale allure en broedplaats van talent. Via cultuur dragen we hieraan bij door stimulering van initiatieven uit de stad en ondersteuning van een veelzijdige programmering, een bloeiend productieklimaat en een brede samenstelling van publiek.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Het programma Cultuur heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

10-1-1-1

Programmering en productie

 -43.329

 -43.331

 -43.499

 -43.280

 -45.203

Participatie

 -5.814

 -5.756

 -6.365

 -6.417

 -6.405

10-1-2-1

10-1-3-1

Internationalisering

 0

 0

 0

 0

 0

Totaal

 -49.143

 -49.087

 -49.863

 -49.698

 -51.608

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28