Jaarstukken 2019

Algemeen

Samenvatting

Intro

in de stand van zaken en de resultaten van de diverse programma’s. We doen dit langs de lijnen van het coalitieakkoord Utrecht: Ruimte voor iedereen.

Als we terugkijken op 2019, denken we natuurlijk allereerst aan de tramaanslag op 18 maart. Een gebeurtenis die Utrecht in het hart heeft geraakt. Mensen verloren een geliefde, familielid, vriend(in). Anderen raakten levenslang gewond, fysiek of mentaal. Hoe we deze gebeurtenis als Utrechters samen een plek hebben gegeven, heeft diepe indruk gemaakt.

Op het moment van schrijven van deze samenvatting, hebben de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen grote impact op de stad en haar inwoners. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd om in 2020 geen voorjaarsnota vast te stellen. Wij stellen een kaderbrief op, aan de hand waarvan we met elkaar het gesprek zullen voeren over te maken keuzes. Het jaarlijkse integrale afwegingsmoment wordt hierdoor verlegd naar de begroting in het najaar.

De grote financiële impact van de coronacrisis stelt het eindsaldo van 2019 in een ander daglicht. Behoedzaamheid was altijd al ons adagium, en geldt nu eens te meer.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28