Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota Rechtmatigheid 2018 dient hierbij als handvat. In de programma's Openbare ruimte & groen, Volksgezondheid, Veiligheid, Cultuur en Utrechts Vastgoed is er meer uitgegeven dan begroot. In onderstaand overzicht staat de totale overschrijding per programma.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28