Jaarstukken 2019

Algemeen

Samenstelling Bestuur

Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling college van B en W

Zetelverdeling:
12 GroenLinks
10 D66

Burgemeester Jan van Zanen
Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken

6   VVD
3   PvdA
2   CDA
2   Partij voor de dieren
2   DENK
2   ChristenUnie
2   Student & Starter
2   SP
1   PVV
1   Stadsbelang

Wethouder Lot van Hooijdonk (Eerste locoburgemeester) (Groen Links)
Portefeuille: Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn
Wijkwethouder: Zuid en West
Wethouder Klaas Verschure (D 66)
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Leidsche Rijn, Economische zaken, Circulaire economie en Middelbaar beroepsonderwijs,
Wijkwethouder: Noordwest
Wethouder Maarten van Ooijen (Christen Unie)
Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport
Wijkwethouder: Vleuten-De Meern
Wethouder Kees Diepeveen (Groen Links)
Portefeuille: Wonen, Merwedekanaalzone, Grondzaken, Openbare Ruimte, Samen voor Overvecht, Markten en havens
Wijkwethouder: Overvecht

Wethouder Anke Klein (D66)
Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en participatie en Erfgoed
Wijkwethouder: Oost en Binnenstad

Wethouder Linda Voortman (Groen Links)
Portefeuille: Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening, Personeel en organisatie,
Wijkwethouder: Zuidwest en Noordoost

Wethouder Eelco Eerenberg (D66)
Portefeuille: Volksgezondheid, Milieu en emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied, en Vastgoed
Wijkwethouder: Leidsche Rijn

Gemeentesecretaris Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris)
Adviseur college van B en W en Algemeen directeur ambtelijke organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28