Jaarstukken 2019

Utrechts Vastgoed

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.

Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad. In 2019 actualiseren wij het gemeentelijk vastgoedbeleid. We gaan in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal zetten. Daarbij zal aandacht zijn voor de vraag naar huisvesting van maatschappelijke initiatieven en broedplaatsen.
We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte aanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Er zijn geen indicatoren van toepassing bij dit programma.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

 19.077

 8.163

 11.295

 8.863

 13.527

multifunctionele accommodaties

 -2

 93

 0

 0

 0

12-2-1-1

12-2-2-1

facilitair beheer

 -588

 -575

 -341

 -345

 -280

Totaal

 18.487

 7.681

 10.955

 8.518

 13.247

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28