Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

 

x € 1.000

Stand
31-12-2018

correctie begin balans 2019

Stand per
1-1-2019

Toevoeging
2019

Onttrekking
2019

Stand
31-12-2019

A

B

C = A + B

D

E

F = C + D - E

Voorz. uit hoofde verplichtingen 2019

72.452

-4.975

67.477

10.880

35.382

42.976

Programma Stedelijke ontwikkeling

72.452

-4.975

67.477

10.880

35.382

42.976

Risicovoorzieningen 2019

8.877

0

8.877

478

1.476

7.878

Programma Bewoners en Bestuur

5.256

5.256

271

47

5.480

Programma Stedelijke ontwikkeling

762

762

762

Programma Bereikbaarheid

0

0

0

Programma Openbare ruimte en Groen

972

972

156

517

611

Programma Werk en Inkomen

500

500

500

Programma Volksgezondheid

134

134

134

0

Programma Cultuur

0

0

51

8

43

Programma Overhead

1.253

1.253

770

483

Egalisatievoorzieningen 2019

3.430

2.618

6.048

7.528

8.980

4.596

Programma Bereikbaarheid

796

0

796

0

462

334

Programma Openbare ruimte en Groen

2.376

2.376

348

1.864

860

Programma Volksgezondheid

0

0

0

0

Programma Sport

0

2.618

2.618

2.618

Programma Utrechts Vastgoed

203

203

7.180

6.612

771

Programma Overhead

54

54

42

13

Investeringen ontvangen via heffingen 2019

1.781

1.781

17.100

16.110

2.771

Programma Openbare ruimte en Groen

1.781

1.781

17.100

16.110

2.771

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen
2019

282

13.389

13.671

5.227

375

18.522

Programma Stedelijke ontwikkeling

0

13.389

13.389

4.399

350

17.438

Programma Duurzaamheid

145

145

1

15

131

Programma Bereikbaarheid

137

137

10

127

Programma Openbare ruimte en Groen

0

0

826

826

Voorzieningen naar Programma 2019

86.822

11.032

97.854

41.212

62.322

76.743

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28