Jaarstukken 2019

Sport

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.

De maatschappelijke (meer)waarde van sport en bewegen is groot. Het brengt mensen bij elkaar, het geeft plezier, helpt talenten te ontwikkelen, draagt bij aan burgerschapsvaardigheden, leert omgaan met tegenslagen, en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Daarnaast draagt het eraan bij dat inwoners gezond(er) zijn en dat ook zo ervaren.
We zetten daarbij in op een kwalitatief goede en toegankelijke sportinfrastructuur, efficiënt gebruik van de sportaccommodaties, sport- en beweegstimulering en topsport, talentontwikkeling en evenementen.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

% niet-sporters
De definitie van ‘niet-sporter’ is iemand van negentien jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. De cijfers worden overgenomen van de VNG-site ‘Waar staat je gemeente’, en de data op deze site wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Deze meting wordt eens per vier jaar gedaan.
In 2016 gaf 38,4% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 48,7%.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2018

Realisatie
2018

Actuele
begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

 -7.729

 -7.807

 -6.667

 -6.681

 -7.121

Binnensportaccomodaties

 -7.024

 -6.854

 -6.930

 -6.435

 -7.026

11-1-1-2

11-1-1-3

Zwembaden

 -5.222

 -4.747

 -5.433

 -5.183

 -5.322

Accommodatiebeleid

 -754

 -768

 -888

 -937

 -863

11-1-1-4

Sportstimuleren

 -2.532

 -2.590

 -4.408

 -4.048

 -4.139

11-2-1-1

11-2-2-1

Topsport- en talentontwikkeling

 -353

 -364

 -386

 -393

 -398

Sportevenementen

 -646

 -682

 -2.292

 -2.267

 -3.326

11-2-2-2

Totaal

 -24.259

 -23.812

 -27.004

 -25.943

 -28.195

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28