Jaarstukken 2019

Op deze website vindt u de Jaarstukken 2019 van de Gemeente Utrecht.

Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2019 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

Onder het kopje 'Algemeen ' vindt u een leeswijzer die u helpt om uw weg te vinden op deze site.

De Jaarstukken 2019 bestaan uit:

  • Het Jaarverslag:
    Programma's
    ->dit is de inhoudelijke verantwoording. We geven een terugblik op 2019: wat is er bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

    Paragrafen  
    -> Dit zijn onderwerpen die twee of meer programma's raken
  • Jaarrekening -> dit is de financiële verantwoording, of het huishoudboekje van de Gemeente Utrecht. Hoe staat de gemeente er financieel voor? Waar gaven we het geld aan uit en waar kwam het geld vandaan?

Baten Gerealiseerd€ 1.479.362

Een afwijking van € 6.273 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 1.450.000

Een afwijking van € 100.867 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28