Jaarstukken 2019

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

0

1.461

0

0

1.414

1.414

581

02-1-1-2

Stedelijke kaders

506

323

510

510

412

-98

517

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

3.320

22.112

3.383

18.983

34.575

15.592

3.431

02-1-2-2

Uitgiftes

620

8.067

620

3.500

5.441

1.941

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

13.604

13.933

13.736

13.401

14.597

1.196

13.624

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

762

2.132

762

762

4.420

3.658

773

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

0

1.013

0

0

446

446

0

02-2-1-3

Grondexploitaties

13.957

10.843

39.102

32.796

30.603

-2.193

29.687

02-2-2-1

Wonen

0

603

-323

0

1.102

1.102

0

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

0

0

0

0

29

29

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

311

777

311

311

566

255

311

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

13.792

13.081

14.234

13.442

11.557

-1.885

13.882

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

660

1.136

681

810

1.278

468

836

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

75.405

68.447

90.823

115.880

99.834

-16.046

70.540

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

37.848

46.314

25.190

23.353

9.116

-14.237

-2.833

Totaal Baten

160.785

190.241

189.029

223.748

215.392

-8.356

131.969

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

-6.204

-4.862

-6.532

-7.283

-7.173

-110

-7.024

02-1-1-2

Stedelijke kaders

2.205

2.255

2.219

2.915

2.907

8

3.208

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

699

2.908

706

706

14.736

-14.030

720

02-1-2-2

Uitgiftes

620

4.986

620

653

868

-214

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

4.192

4.374

4.288

4.199

4.274

-75

4.288

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

4.745

6.092

4.852

4.733

8.457

-3.724

4.907

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

16.174

13.292

10.006

10.559

8.079

2.480

24.595

02-2-1-3

Grondexploitaties

13.849

11.735

35.041

32.734

33.415

-680

29.552

02-2-2-1

Wonen

3.042

2.598

2.664

4.459

3.772

687

2.662

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

2.166

2.166

0

0

3

-3

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

2.326

2.958

2.513

2.606

2.544

63

2.663

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

8.118

8.217

8.326

8.431

8.500

-69

7.777

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

5.551

5.593

5.192

6.062

5.657

405

5.582

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

70.177

48.849

86.332

108.963

66.120

42.843

66.071

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

39.634

53.200

28.032

22.595

-5.512

28.107

-3.991

Totaal Lasten

167.294

164.361

184.261

202.334

146.645

55.688

141.629

Saldo baten en lasten

-6.508

25.881

4.768

21.414

68.747

47.333

-9.661

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

5.425

5.425

3.925

28.455

28.555

100

8.925

Onttrekking reserves

25.708

21.813

19.221

53.790

53.540

-250

28.184

Saldo na mutaties reserves

13.774

42.268

20.064

46.749

93.732

46.983

9.598

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28