Jaarstukken 2019

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

14-4-1-1

Kosten Overhead Organisaties (BA's)

787

2.891

2.209

507

2.508

2.001

509

14-5-1-1

BCS (F&C, JZ, Inkoop)

0

76

0

0

133

133

0

14-5-1-2

IB (F&C, JZ, Inkoop)

187

500

211

187

286

98

204

14-6-1-1

BCS (HRM, Facilitair)

0

17

0

0

0

0

0

14-6-1-2

IB (HRM, Facilitair)

3.068

3.655

1.925

2.148

3.212

1.064

2.062

14-7-1-1

BCS (Informatie – en procesmanagement)

0

0

0

0

1

1

0

14-7-1-2

IB (Informatie – en procesmanagement)

872

1.101

898

898

999

101

928

14-8-1-1

BCS (Advies en ondersteuning)

0

227

0

0

45

45

0

14-8-1-2

IB (Advies en ondersteuning)

426

572

439

350

358

8

492

Totaal Baten

5.341

9.039

5.682

4.090

7.541

3.451

4.195

Lasten

14-1-1-1

Ten behoeve van Raadsorganen

0

0

0

0

0

0

0

14-4-1-1

Kosten Overhead Organisaties (BA's)

42.256

44.874

45.064

45.460

48.360

-2.900

44.470

14-5-1-1

BCS (F&C, JZ, Inkoop)

3.877

3.281

3.799

3.993

3.792

201

4.021

14-5-1-2

IB (F&C, JZ, Inkoop)

9.971

11.522

9.995

9.269

9.437

-168

9.643

14-6-1-1

BCS (HRM, Facilitair)

1.821

1.788

1.734

2.162

2.115

47

2.490

14-6-1-2

IB (HRM, Facilitair)

38.334

38.863

36.063

39.628

40.575

-947

38.685

14-7-1-1

BCS (Informatie – en procesmanagement)

5.078

9.674

4.840

7.556

9.546

-1.989

10.430

14-7-1-2

IB (Informatie – en procesmanagement)

37.484

37.766

37.188

37.629

37.800

-171

38.546

14-8-1-1

BCS (Advies en ondersteuning)

6.768

7.429

7.000

6.708

6.968

-260

6.796

14-8-1-2

IB (Advies en ondersteuning)

7.524

6.967

8.914

8.167

8.692

-525

8.867

Totaal Lasten

153.112

162.164

154.597

160.572

167.285

-6.713

163.949

Saldo baten en lasten

-147.771

-153.125

-148.915

-156.482

-159.744

-3.263

-159.754

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

983

983

0

623

623

0

0

Onttrekking reserves

1.255

3.878

106

1.110

3.779

2.669

124

Saldo na mutaties reserves

-147.499

-150.230

-148.809

-155.995

-156.588

-593

-159.630

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28