Jaarstukken 2019

Weerbaarheid en Wendbaarheid

Wendbaarheid

Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit. Ondanks een begrotingstotaal van bijna anderhalf miljard euro zijn de bestedingen slechts voor een relatief beperkt deel beïnvloedbaar. Belangrijke reden is de omvang van de wettelijke taken en een relatief klein eigen belastinggebied. We zien ten opzichte van vorig jaar een stijging van de financiële wendbaarheid door afname van de schuldquote. Door de gunstig lage rentestand bij het aangaan van nieuwe leningen blijft de relatieve omvang van de rentelasten gelijk. De inhuur en personele contracten voor bepaalde tijd bij nieuwe aanstellingen vertonen na een aanvankelijke afname weer een stijgende lijn. Dit heeft vanuit financieel oogpunt een positief effect op de organisatieflexibiliteit. Als we rekening houden met de hoeveelheid inwoners bevindt Utrecht zich in de helft van de grote gemeenten met de laagste lokale lasten.
Hierna bespreken we vier onderwerpen die van belang zijn voor de financiële wendbaarheid.

Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28