Jaarstukken 2019

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

0

0

0

250

250

0

250

17-1-3-1

Werkgelegenheid

0

47

0

0

141

141

0

Totaal Baten

0

47

0

250

391

141

250

Lasten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

8.953

8.457

9.411

9.718

9.682

36

9.441

17-1-2-1

Toerisme en evenementen

2.518

2.175

2.688

2.683

2.479

203

38

17-1-3-1

Werkgelegenheid

4.613

3.378

2.456

3.401

2.885

516

3.022

Totaal Lasten

16.083

14.011

14.555

15.802

15.046

755

12.501

Saldo baten en lasten

-16.083

-13.964

-14.555

-15.552

-14.656

896

-12.251

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.181

923

0

670

670

0

130

Saldo na mutaties reserves

-14.902

-13.041

-14.555

-14.882

-13.986

896

-12.121

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28