Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

6090

Werkgelegenheid

0

47

0

0

141

141

0

Totaal Baten

0

47

0

0

141

141

0

Lasten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

6090

Werkgelegenheid

4.613

3.378

2.456

3.401

2.885

516

3.022

Totaal Lasten

4.613

3.378

2.456

3.401

2.885

516

3.022

Saldo baten en lasten

-4.613

-3.331

-2.456

-3.401

-2.744

657

-3.022

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

730

472

0

570

570

0

130

Saldo na mutaties reserves

-3.883

-2.859

-2.456

-2.831

-2.174

657

-2.892

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28