Jaarstukken 2019

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

0

125

0

0

266

266

0

15-1-1-3

Aanvullende zorg

0

1.250

0

0

317

317

0

15-1-1-4

Jeugdbescherming

0

0

0

0

22

22

0

Totaal Baten

0

1.375

0

0

605

605

0

Lasten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

4.101

3.864

4.071

3.921

3.813

108

4.217

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

20.096

19.497

20.688

20.629

21.075

-446

20.817

15-1-1-3

Aanvullende zorg

47.878

48.412

47.984

61.579

56.238

5.341

62.639

15-1-1-4

Jeugdbescherming

10.011

10.448

10.008

10.038

10.293

-255

11.547

Totaal Lasten

82.086

82.221

82.751

96.168

91.419

4.749

99.219

Saldo baten en lasten

-82.086

-80.846

-82.751

-96.168

-90.814

5.354

-99.219

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

789

789

0

0

Saldo na mutaties reserves

-82.086

-80.846

-82.751

-95.379

-90.025

5.354

-99.219

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28