Jaarstukken 2019

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2018

Realisatie 2018

Nominale
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

06-2-1-1

Re-integratie

0

1.714

0

0

666

666

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

0

0

0

0

19

19

0

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

141.858

142.436

141.457

143.872

146.287

2.415

143.872

06-3-2-1

Armoedebestrijding

180

371

180

230

300

70

230

Totaal Baten

142.038

144.520

141.637

144.102

147.273

3.171

144.102

Lasten

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

883

597

645

915

883

32

645

06-2-1-1

Re-integratie

21.782

21.199

21.046

24.366

23.606

760

25.933

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

20.588

21.036

19.686

20.761

20.782

-21

19.659

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

161.409

164.043

163.229

163.353

163.043

310

162.624

06-3-2-1

Armoedebestrijding

25.011

23.602

26.875

25.750

24.406

1.344

27.419

Totaal Lasten

229.673

230.477

231.482

235.146

232.721

2.425

236.279

Saldo baten en lasten

-87.635

-85.957

-89.845

-91.044

-85.448

5.596

-92.177

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.612

3.612

0

3.569

3.569

0

0

Saldo na mutaties reserves

-84.023

-82.345

-89.845

-87.475

-81.879

5.596

-92.177

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28