Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

6389

Vastgoedbeheer

22

0

471

471

0

-471

471

6740

Vastgoedbeheer DMO

4.316

0

18

1.664

0

-1.664

19

6750

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO

28.683

25.757

28.014

27.791

25.585

-2.206

28.945

6751

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB

0

111

0

0

73

73

0

Totaal Baten

33.021

25.868

28.503

29.927

25.658

-4.269

29.435

Lasten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

6389

Vastgoedbeheer

17

0

865

456

0

456

456

6560

Vastgoedadvies en overige dienstverl.

0

0

0

0

0

0

0

6740

Vastgoedbeheer DMO

12

-211

-2.155

-218

-201

-17

-218

6750

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO

6.327

5.863

10.526

5.842

5.303

539

7.644

6751

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB

8.373

9.033

8.362

9.906

10.901

-995

10.043

Totaal Lasten

14.729

14.684

17.597

15.986

16.003

-17

17.925

Saldo baten en lasten

18.291

11.184

10.906

13.941

9.655

-4.286

11.510

Toevoeging reserves

1.931

5.435

0

7.608

7.608

0

585

Onttrekking reserves

2.717

2.414

6.070

4.962

6.816

1.854

2.602

Saldo na mutaties reserves

19.077

8.163

16.976

11.295

8.863

-2.432

13.527

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28