Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

12-2-2-1

facilitair beheer

6749

Facilitair beheer MFA's SB

1.047

1.000

1.047

1.064

1.111

47

1.099

Totaal Baten

1.047

1.000

1.047

1.064

1.111

47

1.099

Lasten

12-2-2-1

facilitair beheer

6749

Facilitair beheer MFA's SB

1.635

1.574

1.588

1.405

1.456

-51

1.379

Totaal Lasten

1.635

1.574

1.588

1.405

1.456

-51

1.379

Saldo baten en lasten

-588

-575

-541

-341

-345

-4

-280

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-588

-575

-541

-341

-345

-4

-280

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28