Jaarstukken 2019

1. Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang

Wat hebben we bereikt?

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28