Jaarstukken 2019

1. Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

1.2. Beheer van erfpachtcontracten en afstoten van gemeentelijk bezit

Wat hebben we bereikt?

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28