Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

6151

Zorg 12-23

400

420

400

400

420

20

400

6153

Schoolloopbaan 12-23

3.343

3.054

3.124

2.558

2.668

110

2.490

Totaal Baten

3.744

3.474

3.525

2.958

3.088

129

2.891

Lasten

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

6150

Cognitie 12-23

176

181

176

195

196

-1

202

6151

Zorg 12-23

1.870

1.876

1.921

1.946

1.694

252

2.009

6152

Talentontwikkeling 12-23

1.368

1.377

1.442

1.513

1.355

157

1.575

6153

Schoolloopbaan 12-23

7.184

6.903

6.963

6.700

6.526

174

7.729

Totaal Lasten

10.597

10.337

10.503

10.354

9.771

583

11.514

Saldo baten en lasten

-6.854

-6.864

-6.978

-7.396

-6.683

713

-8.624

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-6.854

-6.864

-6.978

-7.396

-6.683

713

-8.624

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

VSV

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.

874

1.293

419

Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht

1.225

1.273

48

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23

86

83

-3

Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

840

840

0

Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school

Het realiseren van de beoogde effecten conform  Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling.

764

666

-98

Combinatiefuncties uitvoerend VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23.

277

375

98

Burgerschap VO

Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB

58

64

6

OPDC De Utrechtse School

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23

676

676

0

RMC

Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten

1.082

1.243

161

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO

Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan

107

0

-107

Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO

Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO

0

30

30

Aanpak lerarentekort

Aanpak lerarentekort

0

0

0

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.2.1

Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen

5.989

6.543

554

Totaal

Subdoelstelling Onderwijs

5.989

6.543

554

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28