Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

0

2

0

0

0

0

0

6035

Raadsorganen

425

529

425

0

51

51

0

6356

initiatievenfonds

0

36

0

0

79

79

0

6463

Wijkbureau's

0

0

0

0

3

3

0

Totaal Baten

425

566

425

0

133

133

0

Lasten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

1.888

2.526

1.888

1.888

1.965

-77

1.913

6028

Volksfeesten

218

199

218

418

262

155

223

6035

Raadsorganen

5.252

5.504

5.377

5.685

5.816

-131

5.625

6036

Ombudszaken

52

0

46

0

0

0

165

6037

Burgerjaarverslag

5

0

34

9

0

9

9

6356

initiatievenfonds

4.546

4.429

4.646

4.646

4.471

175

4.762

6463

Wijkbureau's

5.264

5.234

4.940

5.703

5.329

374

5.670

6469

Leefbaarheidsbudget

0

2

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

17.226

17.894

17.148

18.350

17.844

506

18.366

Saldo baten en lasten

-16.801

-17.328

-16.723

-18.350

-17.711

639

-18.366

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

40

40

0

0

Saldo na mutaties reserves

-16.801

-17.328

-16.723

-18.310

-17.671

639

-18.366

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

205

201

-4

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

2.861

2.771

-90

Totaal

Prestatiedoelstelling 3.1.1

Bewoners betrekken

3.066

2.972

-94

Totaal

Subdoelstelling Bewoners en Bestuur

3.066

2.972

-94

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28