Jaarstukken 2019

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2018

Reali-
satie
2018

Nominale
begroting
2019

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2020

Baten

02-2-2-1

Wonen

6273

Wonen

0

603

-323

0

1.102

1.102

0

Totaal Baten

0

603

-323

0

1.102

1.102

0

Lasten

02-2-2-1

Wonen

6273

Wonen

3.042

2.598

2.664

4.459

3.772

687

2.662

Totaal Lasten

3.042

2.598

2.664

4.459

3.772

687

2.662

Saldo baten en lasten

-3.042

-1.995

-2.988

-4.459

-2.670

1.789

-2.662

Toevoeging reserves

0

0

0

0

100

100

0

Onttrekking reserves

1.112

1.112

0

1.667

1.417

-250

0

Saldo na mutaties reserves

-1.930

-883

-2.988

-2.792

-1.353

1.439

-2.662

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting

150

63

-87

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen  (PKVW) bestaande woningen

100

65

-35

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

400

255

-145

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.2.1

Huisvesting bijzondere doelgroepen

650

383

-267

Totaal

Subdoelstelling Stedelijke Ontwikkeling

650

383

-267

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28