Jaarstukken 2019

2. Versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de stad

2.2. Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt van woningzoekenden

Wat hebben we bereikt?

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/12/2020 12:37:39 met de export van 05/04/2020 12:44:28